وبگاه شخصی چوقي بايرام كمكي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: چوقي بايرام
نام خانوادگي: كمكي
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مناطق بیابانی
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://Komaki.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: komaki@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی کشاورزی- خاکشناسی دانشگاه گرگان ایران 1374-1378 
كارشناسي ارشدمدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران ایران 1378-1379 
دكتريمدیریت مناطق بیابانی -سنجش از دورکاربردی دانشگاه وین اتریش 1386-1390  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: کاربرد سنجش از دور درارزیابی و شناسائی مناطق بیابانی
English: The use of remote sensing to evaluate and detect desert regions

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دکتری وین اتریش 1386 1390   تخصص اصلی


دکتری مدیریت مناطق بیابانی -سنجش از دورکاربردی
1-سنجش از دور RS
2-سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
3-مدل فازی و مدل هوشمند در منابع طبیعی
4-مطالعات شناختی بیابان (مدل و عارضه ها)
5-خشکسالیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی ، آلمانی و ترکی


تخصص اصلي :
سنجش ازدور سامانه اطلاعات جغرافیایی برنامه نویسی پایتون
  بازديد : 13948
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان